bus Dijaki 2.a, 2.b in 2.c razreda so se vrnili z enotedenske izmenjave v Neustadtu. Več o tem

Tekači hitri k sneta skira!

Vsakoletni tek po Kamniku v znamenju GSŠRM-ja. Prednost poznavanja domačega terena in podpora s tribun, balkonov in ulic je bil velik dejavnik pri končnih rezultatih. Več o tem

Zahvala Tomo Kriznar"Še nikjer in nikoli v vsej moji tridesetletni zgodovini zbiranja prispevkov za naše akcije v Sudanu se nobena šola ali organizacija ni odzvala na naše poročanje bolj širokosrčno. Zbrali ste 1901 evro ..."   Več o tem

Krožek bo potekal ob četrtkih ob 14.30 v učilnici 66. Vodi ga prof. slovenščine in filozofije Tjaša Mislej, po poklicu tudi dramaturginja in dramska pisateljica. Uvodno srečanje bo že ta četrtek (16. 10.) ob 14.30 v 66 Več o tem

Ljubitelji umetnosti kovanja verzov: vabljeni na 6. Maistrov večer, ki bo v sredo, 15.10.2014, ob 19.00 uri v Maistrovi hiši. Več v priloženem vabilu!

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.