vabilo lVabimo vas na dobrodelni sejem in plesno-glasbeno prireditev v soboto, 29. novembra 2014, ob 15.00 (odprtje sejma) in ob 18.00 (začetek prireditve).
Vabljeni v avlo GSŠRM Kamnik!

Več o tem

Hočeš za novoletne počitnice novo tablico?

              Bi jo rad-a kar zastonj?

..........Imaš polno glavo dobrih idej?................. Več o tem

Na dan filozofije bo imel predavanje naš bivši dijak, zlati maturant in dobitnik bronastih olimpijskih nagrad iz filozofije in matematike: Martin Hergouth -
Hegel, francoska revolucija in moderno mišljenje države
.
Je diplomirani filozof in sociolog kulture, doktorski študent filozofije in ... Več o tem

platon 20. 11. 2014
ORIENTACIJA V MIŠLJENJU - ORIENTACIJA V ŽIVLJENJU
Kako naše mišljenje, naš svetovni nazor, ideje, ki jih imamo, oblikujejo in vodijo naše življenje? Na glavni prireditvi v Cankarjev domu bomo dijaki in dijakinje ... Več o tem

Sejem 14_11_4ef_pomV letošnjem šolskem letu je v programu Ekonomski tehnik v odprtem kurikulu novost - MODUL TURIZEM.

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.