Pozdravljeni!

image5Gorski tek oz tek naukreber je odličen šport, pri katerem krepimo telo in duha. Vsem sodelujočim čestitke za dosežen rezultat, še posebno ker je bilo za večino udeležencev  to že drugi dan tekmovanj. Le tako naprej, pravi Matej! Več o tem

atletika2014Atleti ponovno odlični!

ČESTITKE za več kot odlično 2. in 3. mesto v skupinskem seštevku. Pohvala za nastope v disciplinah, ki jih niste nikoli trenirali in vaš prispevek pri ekipnem delu! Velika pohvala tudi s strani Mojce Krevs. Vaša srca so na pravem mestu. GSŠRM Kamnik. Prvi v mestu:)

Več o tem

7Človekoljub Tomo Križnar je na naši šoli predaval že pred leti. Trenutno je v Sloveniji, zato smo ga spet povabili. Prišel je trikrat, saj ga je večina dijakov želela srečati in slišati. Skupaj z ženo Bojano sta nam predstavila pretresljivo zgodbo od vseh pozabljenega ljudstva Nuba iz Sudana ... Več o tem

tomo1Bo še v ponedeljek, 29. septembra 2014, in torek, 30. septembra 2014, ob 13.00. Tomo in Bojana Križnar nam bosta predstavila svoje delovanje med Nubami na jugu Sudana. Predavanje bo v učilnici 18 -19.

Več o tem
Astronomski krozek uvodni sestanek

Uvodni sestanek astronomskega krožka bo v torek, 30. septembra 2014, ob 19. uri, v uč. 77. Vabljeni vsi, ki vas zanimajo skrivnosti vesolja oz. nočnega neba!
p.s. Pa ne pozabite na topla oblačila, saj se bomo v primeru jasnega vremena preselili ob teleskope na šolsko teraso... Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.