PUSTfilm2015Šolska video skupina je posnela in objavila kratek dokumentarni film o dogajanju na pustni torek.

Več o tem

dali 3dali 2Razstavo grafik Salvadorja Dalija smo si ogledali kot nadgraditev in razširitev maturitetne ontološko gnoseološke teme o resničnosti. (Fotoalbum) Več o tem

mask3Videli smo zanimive točke pustnih šem in izbrali najboljšo - JAMAICA BOB TEAM, ki gre za nagrado na bowling. Zdaj pa zima, spokaj se :)) (Fotoalbum) (Video)

Več o tem

Info1Utrinki z informativnega dneva. (Fotoalbum) Izmed oddanih anketnih vprašalnikov na predstavitvi gimnazije, programa predšolske vzgoje in ekonomski tehnik smo izžrebali naslednje učence ...

Več o tem

vilfan3V četrtek, 12. februarja 2015, nas je obiskal nekdanji uspešni košarkar in športni komentator Peter Vilfan. Pritegnil nas je s svojo pripovedjo o bogati in zanimivi športni karieri, začetkih v rodnem Mariboru, igranju v jugoslovanski, kasneje ... (Fotoalbum)     Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.