Zaradi izkazane potrebe objavaljamo dodatni termin, ko lahko prevzamete maturitetna spričevala (tisti, ki jih še niste). V torek, 29.7.2014 in v sredo, 30.7.2014, boste lahko to utedili med 8.00 in 12.00 uro v tajništvu šole. Pomembno opozorilo! Vhod v šolo bo možen le zadaj, pri hišniškem stanovanju. Bodite pozorni na nevarnosti, ki prežijo ob nujnih vzdrževalnih delih, ki potekajo pred in v šolo. Hvala za rzumevanje in lepe počitnice želimo.

Več o tem

lara zlata_brnikIz Capettowna se je vrnila Lara Jerman, zlata maturantka z maksimalnim številom možnih točk, kjer je zastopala slovenijo na matematični olimpijadi. Razreničarka Suzana Perhavec in ravnatelj šole sta ji kar na Brnik dostavila maturitetno spričevalo. Lara se bo malo spočila, nato pa se odpravlja v Peking na lingivistično olimpijado. Četitamo ji za odlične šolske rezultate in ji želimo veliko sreče na prihajajočem tekmovanju.  Več o tem

larisa vrtanik_zlata_2014_za_objavoZnani so še rezultati splošne mature 2014. Na GSŠRM Kamnik smo ponosni, saj je uspešnost naših dijakov krepko nad slovenskim povprečjem  97,48 %,  od 119 kandidatov, ki so v prvem roku opravljali maturo v celoti, je bilo uspešnih 116. Število doseženih točk na maturi je ravno tako nad slovenskim povprečjem za skoraj 1 odstotno točko in imamo tri zlate maturantke. Saša Skok z 31 točkami, Larisa Vrtačnik ima 33 točk in Lara Jerman, ki je dosegla prav vse možne točke (34 točk). Več o tem

Včasu počitnic so uradne ure med 8.00 in 12.00 uro, zaradi nujnih vzdrževalnih del pa bo šola zaprta od 21.7.2014 do 8.8.2014. Hvala za razumevanje in lepe počitnice želimo!

Več o tem

mat.sprievalo thumbPodelitev maturitetnih spričeval splošne mature 2014 bo v ponedeljek, 14.7.2014, ob 11.00 uri v šolski jedilnici. Tam se bomo skupaj dotaknili letošnjega uspeha mature (ki bo zagotovo odličen) in podelili spričevala zlatim maturantom. V nadaljevanju bodo razredniki razdelili vsa maturitetna spričevala in nato se bomo vsi skupaj odpravili na zaslužene počitnice. Se vidimo!

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.