Razpored izpitov v junijskem izpitnem roku si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Želimo vam uspešno opravljanje izpitov!

Več o tem

23V sredo, 24.6.2015, je bila v šolski avli prireditev, s katero smo obeležili dan državnosti in se spomnili na vidnejše dosežke naših dijakov v tem šolskem letu.

Več o tem

logo inside1Dragi maturantje poklicne mature 2015. Podelitev spričeval bo v ponedeljek, 6.7.2015, ob 10.00 uri v učilnici št. 21. Se vidimo.

Več o tem

2 E predsed 22 E predsed 1Obiskali smo Predsedniško palačo v Ljubljani, kjer nas je pozdravil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.

Več o tem

Spodnje meje za vpis na programih z omejitvijo vpisa so:
GIMNAZIJA: 147 točk iz ocen in 153 točk iz NPZ                                              Rezultati 2. kroga bodo znani
PREDŠOLSKA VZGOJA: 126 točk iz ocen in 121 točk iz NPZ                       v ponedeljek, 29. 6. 2015, po 10.00.

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.