Spoštovani, v času poletnih počitnic so uradne ure od 8.00 do 12.00 ure, šola pa bo zaradi vzdrževalnih del zaprta v terminu od 20.7. do 7.8.2015. Zahvaljujemo se Vam za razumevanje in Vam želimo krasne dopustniške/počitniške dni.
Več o tem

Gim mat 8Ponedeljek, 13.7.2015, je prinesel veselje in zadovoljstvo veliki večini maturantov splošne mature 2015. Naši dijaki so se (kot vedno) odrezali odlično. 96,875 % uspešnost, nadpovprečno število doseženih točk in kar 7 zlatih maturantov. Več o tem

poklicna zlate_maturantke_2015_za_brouroPonedeljek, 6.7.2015, je prinesel veselje in zadovoljstvo veliki večini maturantov poklicne mature 2015. Naši dijaki so se (kot vedno) odrezali odlično - nadpovprečno. 95 % uspešnost, nadpovprečno število doseženih točk in kar 8 zlatih maturantk. Več o tem

23V sredo, 24.6.2015, je bila v šolski avli prireditev, s katero smo obeležili dan državnosti in se spomnili na vidnejše dosežke naših dijakov v tem šolskem letu.

Več o tem

2 E predsed 22 E predsed 1Obiskali smo Predsedniško palačo v Ljubljani, kjer nas je pozdravil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.