phoca thumb m majica 2 1Spravimo tekstilne materiale iz odlagališč
Zbrane predmete v vrečah odložite v posebni zabojnik, ki bo pred Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra v dneh od 22. aprila do 25. aprila 2014.

Več o tem

lara bron_z_olipijadeNaša dijakinja Lara Jerman je na evropski dekliški matematični olimpijadi osvojila bronasto medaljo. V Istanbulu se je spopadla z najtežjimi matematičnimi nalogami ta hip in dosegla svojo  najboljšo uvrstitev ...  Bravo Lara!
Več o tem

Sila-logoDruštvo SILA, ki je zelo aktivno na družbenem področju, nam je finančno pomagalo pri sanacije strehe nad mostom v šoli. V torek, 15.4.2014, so nas obiskale ...
Več o tem

Kamnik bo naslednji teden dobil svojo prvo Knjigobežnico. 23.4.2014 bo ob 16:00 v gostišču Pod gradom potekala delavnica, na kateri bomo izdelovali hiško za izmenjavo knjig, ki jo bomo naslednji dan ob 10:40 namestili pred gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. Delavnico bo vodila Manca Kemprl, oblikovalka lesa.  Več o tem

Vabilo LondonVabimo vas na predstavitev projekta London, ki bo v četrtek, 24. aprila 2014, ob 18. uri v avli Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Vljudno vabljeni!

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.