Krozek elektronikeDijaki se pri krožku spoznavajo z električnimi-elektronskim elementi, spajkajo, programirajo mikrokrmilnik s katerim krmilijo zunanje analogne in digitalne naprave. Prijavite se pri prof. fizike Suzani Perhavec, Lojzetu Vrankarju ali pri laborantu fizike (kabinet št. 78).

Več o tem

RudolfiGledališka skupina RUDOLFI vabi igralce, recitatorje, pevce, plesalce, pisce tekstov, lučkarje, vizažiste... Naše prvo srečanje bo v četrtek, 18. septembra, ob 18. uri v uč. 22.
Drobno knjižico o dvajsetletnem delu Rudolfov lahko dvigneš v tajništvu.

Več o tem

ProjektiVabimo vas, da se priključite skupini dijakov pri delu v raziskovalnem projektu. S projektnim delom vas želimo vzpodbuditi k samostojnemu razmišljanju in reševanju kompleksnih tehničnih problemov. V četrtek, 18. septembra 2014, ob 14.30 v učilnici 77! Več o tem

Objavljamo seznam roditeljskih sestankov, ki bodo potekali v naslednjih dneh! Vabljeni v čim večjem številu na našo krasno šolo.

Več o tem

Do konca prijavnega roka (5. 9. 2014) za vpis v maturitetni tečaj se je na 30 razpisanih mest za novince prijavilo 53 kandidatov. O omejitvi vpisa in datumu vpisa bodo kandidati pisno obveščeni do 23. 9. 2014.

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.