V okviru pravnega krožka bo v ponedeljek 22.12.2014, 4. šolsko uro  potekalo  šolsko tekmovanje iz prava. 

Več o tem

Komunalno podjetje Kamnik je danes (17.12.2014) obvestilo šolo, da bo jutri v dopoldanskem času zapora vode na območju Novega trga. Vse uporabnike šole prosimo za razumevanje glede manjših prilagoditev, ki jih bomo upam lahko izvedli v tako kratkem času. Upamo tudi, da bomo brez vode res le kratek čas.

Več o tem

OD 16. DO 30. DECEMBRA 2014 v Slovenski kinoteki
KPK  VABI NA OGLED NASLEDNJIH FILMOV:

Več o tem

Šolsko izbirno tekmovanje iz naravoslovja v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije je potekalo 25.11.2014. Na državno tekmovanje so se uvrstili 3 dijaki:

Več o tem

Novi koledar Ustanove Toma Križnarja in Humanitarne ustanove H.O.P.E.

(9 EUR: Plačilo vključno s stroški pošiljanja preko računa, ki bo priložen pošiljki.)

Naročila: email kriznar Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.