Obvestilo o organizaciji prvega dne v šolskem letu 2014/2015 je v na naslednji povezavi Prvi šolski dan.

Dijakom in profesorjem želimo uspešen začetek šolskega leta!

Več o tem

Začetek osvežitvenega tečaja angleščine za novince bo v ponedeljek, 25. 8. 2014, ob 8.00.

Zberete se v šolski avli, na vhodnih vratih pa bo objavljen seznam skupin.

Več o tem

Kandidate za vpis v maturitetni tečaj v šolskem letu 2014/15 obveščamo, da je rok za prijavo 5. 9. 2014.

Prijavite se pri Darinki Vrhovec (01 830 32 13).

Informacije o pogojih in kriterijih za vpis si lahko ogledate na naslednji povezavi Maturitetni tečaj.

Več o tem

mostV novo šolsko leto v prenovljeni podobi. V času počitnic smo prenovili parkirišče in vhod v šolo, prepleskali smo skupne prostore šole in izvedli cel kup manjših investicij v ogrevalni sistem. S tem bo bivanje in delo v šolskih prostorih prijetnejše in predvidevamo, tudi produktivnejše. Več o tem

Na osnovi opravljenega razširjenega energetskega pregleda in izdelane energetske izkaznice (ki je na voljo na podzavihku Osebna izkaznica šole) ter v skladu s finančnimi možnostmi na šoli saniramo ugotovljene pomankljivosti po delih. Tako želimo zagotoviti boljše pogoje dela in bivanja, znižujemo stroške in kar se le da delujemo ekološko.

Več o tem

O šoli

 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo in nadpovprečnimi dosežki. Z ustvarjalno klimo skušamo ustvariti dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti. Z različnimi prireditvami in dejavnostmi smo vpeti v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Vselej smo si prizadevali ne le izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Zaradi celovite arhitekturne zasnove lahko v izobraževanje vključujemo gibalno ovirane dijake in s tem poudarjamo temeljne humanistične vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.   Gimnazija pripravlja  dijakinje in dijake na nadaljnji študij v univerzitetnih programih. Ker je pogoj za vpis uspešno opravljena matura, le-tej namenjamo veliko pozornosti. Uravnoteženo razvijamo poučevanje naravoslovja, družboslovja, jezikoslovja in športnih dejavnosti. Naši dijaki so v zadnjih letih osvajali najvišja mesta na mednarodnih olimpijadah znanja iz matematike, kemije, filozofije in lingvistike.   V strokovnih programih ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje dajemo poudarek strokovnim modulom, kjer se teoretične vsebine stroke prepletajo s praktičnim znanjem. Pouk je usmerjen k dijaku, procesom učenja in razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje, vključno z oblikovanjem odgovornosti do dela in narave, prav tako pa spreminja tudi vlogo učitelja - od predavatelja k mentorju, predpostavlja učenje v kompleksnih zaokroženih vsebinskih sklopih, na osnovi povezovanja teorije, prakse in ključnih kvalifikacij, zahteva izkustveno in problemsko učenje z lastno dejavnostjo in ob praktičnih izkušnjah, razvija nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja ter razvija ključne kompetence za učenje, sporazumevanje in socialno naravnanost.